در و پنجره‌ دوجداره UPVC از اتلاف 80 درصد انرژی‌ جلوگیری میکند

در رشـد سرسام‌آور ساختمان‌سازی‌ دهه اخیر و افزایش قیمت‌ نفس‌گیر‌ ساختمان، شاید مهم‌ترین نکته‌ای که مـغفول مانده و خریداران آن را مطالبه نـمی‌کنند،ایـمنی و رعایت استانداردهای لازم است؛تنها چشمان تیزبین و آشنا با ظرایف کار می‌تواند ساخت اصولی و آینده‌نگری سازندگان بنا را‌ دریابد.

براساس آمار سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت،حدود 04 درصد انرژی سوخت‌های فسیلی در ساختمان‌ها به صـورت برق،گاز و گازوییل مصرف می‌شود که بیشتر آن مصرف گرمایشی و سرمایشی دارد و نکته مهم‌ این‌ است که بین 53 تا 04 درصد انرژی از طریق در و پنجره‌های سنتی و غیر استاندارد ساختمان‌ها تلف می‌شود.

کشورهای پیشرفته دنیا بـا اسـتفاده از در و پنجره‌هایی از جنس UPVC توانسته‌اند‌ 57‌ تا 08 درصد از اتلاف انرژی جلوگیری کنند،در کشور ما نیز مدتی است با توجه به طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها صرفه‌جویی در مصرف سوخت مورد توجه‌ جدی‌ قـرار گـرفته است.عایق‌بندی ساختمان علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی،در جلوگیری از ورود آلودگی صوتی نیز بسیار مؤثر است و ظاهر زیبا و خوبی به ساختمان می‌دهد.

انجمن نوپای‌ صنایع‌ پروفیل‌ یو پی وی سی در‌ و پنجره‌ ایـران‌ مـدت یک سالی است که تأسیس شده و تاکنون حدود 03 عضو جذب کرده است.این انجمن کلیه تولیدکنندگان پروفیل UPVC در‌ کشور‌ را‌ تحت پوشش قرار می‌دهد و«حسین طوسی»رئیس این‌ انجمن‌ در گفت‌وگو بـا خـبرنگار روابـط عمومی اتاق ایران به مـنافع صـنفی مـشترک اعضا و فعالیت‌های انجمن می‌پردازد:

طوسی با تأکید‌ بر‌ فرهنگ‌سازی‌ برای استفاده از فن‌آوری UPVC در ساختمان‌ها می‌گوید:سازندگان ساختمان‌ با توجه به مبحث 91 قـوانین سـاخت‌وساز کـشور که استفاده از در و پنجره‌های UPVC را توصیه کرده،علاقه‌مند‌ به‌ اسـتفاده‌ از ایـن فن‌آوری هستند.

اما همان گونه که در عمل شاهد‌ استفاده‌ وسیع از این فن‌آوری در ساختمان‌های جدید نیستیم،او نیز معتقد است کـه مـقررات و مـبحث 91‌ به‌ طور‌ کامل و قانونی اجرا نمی‌شود.

وی کیفیت در و پنجره‌های UPVC را نیز مـتفاوت‌ می‌داند‌،چرا‌ که بسیاری از در و پنجره‌ها با پروفیل‌های بی‌کیفیت ترکیه‌ای و چینی ساخته می‌شوند و در مقابل‌ اشعه‌ ماورای‌ بنفش مقاوم نـیستند.

وی بـه خـریداران و سازندگان توصیه کرد تا تنها بر قیمت ارزان‌ محصولات‌ توجه نـداشته بـاشند و قبل از انتخاب،اطلاعات کافی را در این زمینه دریافت‌ کنند‌ تا‌ پس از مدتی با پرداخت هزینه‌های بیتر مجبور بـه تـعویض پنـجره‌ها و درهای ساختمان نشوند‌.

طوسی‌ در مقایسه کیفیت محصولات داخلی و خارجی در این زمینه یـادآور شـد: فـن‌آوری و فرایند‌ تولید‌ UPVC‌ در کشور بسیار خوب و از لحاظ دانش فنی،مواد اولیه مورد استفاده و دست‌یابی بـه آخـرین‌ فـن‌آوری‌های‌ روز دنیا مطابق با آخرین استانداردهای دنیا هستیم.

رئیس انجمن صنایع پروفیل‌ یو‌ پی‌ وی سـی در و پنـجره ایران با تأکید بر این‌که باید این اعتقاد را که کالاهای‌ تولید‌ داخل‌ نـسبت بـه کـالاهای خارجی کیفیت پایینی دارند را اصلاح کنیم،گفت:عمده‌ تولیدکنندگان‌ داخلی،محصولات قابل رقابت بـا شـرکت‌های خارجی می‌سازند.بعضی از پروفیل‌های بی‌کیفیت با اسم کشورهای اروپایی‌ و دارای‌ سابقه خوب وارد کـشور مـی‌شوند کـه خریداران داخلی تنها با اکتفا به‌ نام‌ شرکت‌ها،آن‌ها را خریداری می‌کنند.

این صنعت‌ تازه‌وارد‌ بـه‌ کـشور برای ادامه حیات خود نیاز به‌ تأمین‌ مواد اولیه دارد که تأمین پروفـیل مـورد نـیاز به صورت یکی از دغدغه‌های‌ همیشگی‌ تولیدکنندگان آن حتی از زمانی‌ پیش‌ از تحریم‌های‌ اخیر‌ بوده‌ است و طوسی دربـاره آن مـی‌گوید:مـواد‌ اولیه‌ UPVC را که توسط پتروشیمی بندر امام تولید می‌شود تا 04 درصد‌ بالاتر‌ از قـیمت‌های جـهانی می‌خریم که قدرت‌ رقابت ما با کشورهای‌ دیگر‌ را کم کرده است.

با‌ توجه‌ به اینکه مـواد افـزودنی و جانبی مرغوب برای ساخت در و پنجره همه ساخت شرکت‌های‌ خاص‌ و غربی است و مـشابه تـرکی و چینی‌ آن‌ کیفیت‌ خوبی ندارد،به‌ طـور‌ طـبیعی تـهیه مواد اولیه‌ گران‌ باعث افزایش قیمت تـمام شـده و در نهایت کم شدن شانس رقابت تولیدکنندگان داخلی در‌ بازارهای‌ جهانی می‌شود.

تهیه کالا در بـورس‌ دومـین‌ چالشی است‌ که‌ اعضای‌ انـجمن بـا آن دست‌ و پنـجه نـرم مـی‌کنند و طوسی توضیح می‌دهد:هنگامی که پتـروشیمی کـالایی را در بورس عرضه می‌کند‌،چون‌ اعضا نمی‌توانند تمام مقدار عرضه شده‌ در‌ یک‌ روز‌ را‌ خـریداری کـنند، دلال‌ها‌ به‌ صورت عمده آن را تهیه و در بـازار آزاد با قیمت بالاتر عـرضه کـنند.

برای مقابله با‌ افزایش‌ قـیمت‌ها‌ و حـذف واسطه‌ها هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد و هر‌ چند‌ انجمن‌ صنایع‌ پروفیل‌ در‌ و پنجره ایران نـشست‌ها و مـذاکراتی با وزارت صنایع،

پتروشیمی بندر امـام و سـازمان‌های مـربوطه داشته است،امـا تـاکنون به نتیجه مطلوبی بـرای تـأمین مواد اولیه مطابق با قیمت‌های روز‌ دنیا نرسیده‌اند.

با وجود موانعی که وجود دارد،تولیدکنندگان صـنایع پروفـیل در و پنجره توانسته‌اند صادراتی به کشورهای دیـگر داشـته باشند و بـه گـفته طـوسی اعضای انجمن درصدد هـستند با«رقابت کیفیتی‌» وارد‌ بازارهای جهانی شوند،چرا که کیفیت بالای تولیدات داخلی در مقایسه با کـالاهای تـرکیه و چین که قیمت و کیفیت پایینی دارنـد،امـتیاز ویـژه‌ای مـحسوب مـی‌شود تا آن‌ها را بـه رقـبای‌ اصلی‌شان‌ نزدیک‌تر سازد.

طوسی هر چند فن‌آوری تولید پروفیل UPVC در کشور را مطابق با استانداردهای روز دنیا ارزیابی کـرد،امـا خـاطرنشان کرد که‌ نگهداری‌ و تأمین قطعات یدکی مـاشین‌آلات مـوضوع‌ مـهمی‌ اسـت کـه بـا توجه به شرایط اقتصادی فعلی باید برای آن راه‌کار مناسبی اندیشید.

موارد رنگی روکش و یراق‌آلات در و پنجره‌های UPVC به طور کامل‌ از‌ خارج کشور وارد می‌شوند‌،اما‌ اگر حمایت و سرمایه‌گذاری لازم صورت گـیرد به راحتی می‌توان خط تولید آن‌ها را در کشور راه‌اندازی کرد.

به دنبال رشد ساخت‌وسازها،میزان کارآفرینی این صنعت نیز افزایش پیدا کرده است‌ و طوسی‌ در این‌باره خاطرنشان می‌کند: اعضای انجمن در مجموع صـد هـزار شغل ایجاد کرده‌اند و مشاغل وابسته به آن مثل کارگاه‌های در و پنجره‌سازی کوچک به طور غیر مستقیم محصولات ما را مصرف‌ می‌کنند‌،از طرف‌ دیگر خدمات جانبی مثل نصب در و پنجره نیز به طور غـیر مـستقیم ایجاد اشتغال کرده است.

توجه‌ به ظرفیت تولیدی کارخانجات یکی از معیارهای مهم برای سنجش میزان‌ بازدهی‌ و شکوفایی‌ آن صنعت محسوب می‌شود که طوسی در خـصوص صـنعت پروفیل یادآور می‌شود:برخی از کـارخانجات در قـسمت ‌‌تولید‌ پروفیل UPVC و ساخت در و پنجره با 03 درصد ظرفیت تولید کار می‌کنند،در‌ حالیک‌ ه توان‌ بالقوه تولید 001 هزار تن در سال را دارند و البته استعداد توسعه هم دارند،امـا‌ در سـال‌های اخیر به دلیل رکـود صـنعت ساختمان و رکود بازار مصالح ساختمانی،تولید‌ با حداقل ظرفیت انجام‌ می‌شود‌.

طوسی با توجه به ساخت‌وسازهای مسکن مهر تأکید کرد:باید در این پروژه‌ها برای انتخاب و استفاده از پنجره‌های UPVC به توان تـولید داخـلی توجه شود،زیرا در بسیاری از آن‌ها بی‌کیفیت‌ترین‌ مصالح و پروفیل نامرغوب وارداتی به کار می‌رود.با وجود اعلام وزارت صنایع و تصمیم هیأت دولت برای ممنوعیت استفاده از کالاهای خارجی هنگامی که مشابه با کیفیت آن در داخـل تـولید می‌شود‌،امـا‌ هم‌چنان در پروژه‌ها ضوابط رعایت نمی‌شود.

وی هم‌چنین از آمادگی انجمن برای ارائه مشاوره با متولی ساخت‌وسازهای مهر و دادن مشاوره رایگان بـرای انتخاب در و پنجره‌های مناسب خبر داد.

برای مقابله‌ با‌ افزایش قیمت‌ها و حذف واسـطه‌ها هـیچ نـظارتی صورت نمی‌گیرد و هر چند انجمن صنایع پروفیل در و پنجره ایران نشست‌ها و مذاکراتی با وزارت صنایع،پتروشیمی بندر امام و سـازمان‌های ‌ ‌مـربوطه داشته است، اما‌ تاکنون‌ به نتیجه مطلوبی برای تأمین مواد اولیه مطابق بـا قـیمت‌های روز دنـیا نرسیده‌اند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *